Het laatste uur

Stuk voor 2 dames + 2 heren door Karl Wauters   (eenakter van 25 minuten)
Korte inhoud:
Weduwnaar Albert Dockx krijgt te horen, dat de woning die hij 35 jaar geleden kocht, illegaal werd gezet. Zij moet worden afgebroken. Net voor de werken beginnen, haalt deze gebroken man de herinneringen terug boven. Herinneringen van goede, maar vooral slechte tijden die hij meemaakte in het huis.

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst