Het laatste souper

Stuk voor 2 dames + 8 heren door Ed Bruyninckx
Korte inhoud:
Het verhaal van het Laatste Avondmaal is genoegzaam gekend, gelovige of niet, iedereen weet wat er op Witte Donderdag gebeurde. In deze parodie loopt het enigszins anders.
Er komen slechts vijf apostelen opdagen om met Jezus het Laatste Souper te gebruiken.
Waar zijn de anderen? Waarom geven ze verstek? Het avondmaal verloopt anders dan men zou verwachten. Als dan ook nog Maria - de moeder van Jezus -ten tonele verschijnt samen met Joses, een broer van Jezus waarvan hij zelfs niets van af wist, is het hek helemaal van de dam. Dan is er ook nog de vraag wat een chocoladefabriek met het hele gebeuren te maken heeft. "Het Laatste souper" is een dolkomische parodie met een op zijn minst gezegd 'bizar' einde!