Het kistje

Stuk voor 3 dames + 3 heren door José Ruysevelts
Korte inhoud:
Na het plotse overlijden van haar man had Bobonne het moeilijk. Sinds kort wonen haar dochter , schoonzoon en kleindochter bij haar in. Dat is een goede zaak voor iedereen, want Bobonne is hartpatiënte en haar gezondheid gaat achteruit. Tot heimelijke vreugde van schoonzoon Eric , die al uitkijkt naar de erfenis. Bobonne zit er warmpjes in en bovendien is ze slimmer dan haar schoonzoon. De ganse dag zeult ze met een zilveren kistje. Wat erin zit, is voor iedereen een raadsel. Als Bobonne in een zwak moment haar kleindochter Iris in vertrouwen neemt, gaan de poppetjes aan het dansen.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst