Het gengske

Blijspel voor 3 dames + 3 heren door René Gybels
Korte inhoud:
Dré en Arlet met hun zoon Rik en Jan en Katrien met hun dochter Marijke zijn naaste buren. Hun huizen worden gescheiden door een smal, doodlopend steegje waar beide gezinnen dankbaar gebruik van maken om hun eigendom langs achter te betreden. Op een avond vragen Dré en Jan zich af hoe het steegje er ooit zou gekomen zijn. Als één van hun voorouders niet tot op de scheiding gebouwd heeft, zou dit betekenen dat het steegje van één van hen is. Dré onderzoekt de zaak grondig en ontdekt dat het steegje van hem is. Hebzucht en egoïsme steken de kop op. Hij verbiedt Jan en zijn gezin de doorgang en hangt zelfs een poortje. Jan en Katrien zijn in alle staten. De jarenlange vriendschap slaat om in diepe haat en burenruzies en pesterijen zijn schering en inslag. Tot Rik en Marijke een drastische maatregel nemen om hun beider ouders met elkaar te verzoenen.