Het floeren konijn van

Genoveva van Brabant

Stuk voor 5 dames + 5 heren door José Ruysevelts
Korte inhoud:
Floere & friends hebben net hun humaniora afgemaakt.. Maandelijks komen ze bijeen in hun stamcafé De Floere.. In een zotte bui stichten ze het toneelgezelschap “Het Floeren Konijn “

Floere , die een thesis maakt over Monthy Python , zal het script schrijven. Iedereen reageert enthousiast… Tot zijn prof voorstelt om Genoveva Van Brabant te bewerken… Genoveva wie???? Vanavond spelen ze de tryout…

Decor: Slordig , rudimentair en anachronistisch. De scène is in twee verdeeld: Links: decor A (in het kasteel.) Rechts: decor B (de Ardennen).

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst