Het albino monster

Stuk voor 1 dame + 3 heren door Marc Smet
Korte inhoud:
In een afgesloten ruimte worden één na één verschillende personen opgesloten: Ingrid, een vrij jonge vrouw, Vercammen, een psychiater, Depoorter, een schooldirecteur en een jongen van ongeveer 18 jaar. Zij worden gegijzeld door onbekenden. Afzonderlijk worden zij uit de kelder gehaald en op een subtiele manier gefolterd. Wie zijn die beulen? Wie zijn de slachtoffers? Hebben zij iets met elkaar gemeen? Waarom worden zij opgesloten? Dit wordt verteld...misschien zelfs opgelost in een spannend verhaal met een open einde... Men hoort niets meer...tenzij de lach van het albino monster. Het speelt zich af op de grens tussen het reële en het irreële, tussen droom en werkelijkheid. De sfeer is drukkend, vernietigend. De hele omgeving ademt vochtigheid uit, schimmel, rottigheid, stank. De figuren zijn ruw getekend, sterk en breekbaar tegelijk.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens