Gasten zijn lasten

Blijspel voor 4 dames + 4 heren door Paul Coppens
Korte inhoud:
Gevert Burg is schrijver van romantische, passievolle romans. Niemand weet dat zijn schoonmoeder, die eindeloos over haar talloze minnaars kon vertellen, hem daarbij als inspiratiebron diende.
Maar schoonmama zit nu in een bejaardentehuis en Gevert voelt hoe de inspiratiebron hoe langer hoe droger komt te staan. De oude vrouw moét bij hem intrekken. Gevert neemt contact op met een sociaal assistente. Zij belooft om een rapport op te stellen. Enkel indien Gevert blijk geeft van een onberispelijk gedrag mag zijn schoonmoeder bij hem intrekken. Maar zo ver is het nog lang niet. Want ondertussen is Liliane, een nieuwe buurvrouw bij Gevert komen aanbellen. Ze werd door haar man afgeranseld en komt bij de schrijver steun zoeken. Gevert stemt toe dat ze een poosje bij hem blijft, waarop Liliane prompt uitbazuint dat ze zich in een vrouwenvluchthuis bevindt. De vrouwen stromen toe, net op het ogenblik dat de sociaal assistente zal terugkomen... Van dan af wordt het vrouwenvluchthuis vooral een vrouwenkluchthuis...