Duivers en duivinnen

Blijspel voor 4 dames + 5 heren door Karl Wauters
Korte inhoud:
Er is grote paniek bij de leden van de plaatselijke duivenbond. Pier, de penningmeester, is er met het geld vandoor. Waarom die brave man zoiets doet, is voor iedereen een raadsel. In elk geval moet er nu weer voor geld gezorgd worden. Onder leiding van Marcel, de voorzitter, worden plannen gesmeed om iets te organiseren. Er is nog meer opschudding in het dorp, als blijkt dat Zotte Rik ontsnapt is uit de gesloten instelling. Hebben die twee zaken iets met elkaar te maken? Zal de politie alles opgelost krijgen? Niemand weet het, maar twee verdwijningen in zo'n klein dorp...? Hoe gaat dat eindigen?

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst