Dromen van Julie

Drama voor 2 dames + 1 heer door Luc Van den Briele
Duur: 40 minuten
Korte inhoud:
Ongeveer een jaar voor zijn dood, krijgt de zieke Peter Benoit bezoek van een vreemd figuur. Het is een Afgezant van de naderende Dood, die een eindbalans van Benoits leven wil voorbereiden. Als zijn vele verhoudingen met vrouwen ter sprake komen, wordt hij geconfronteerd met de geest van zijn moeder en van Julie Zoë Pfotzer, zijn grote jeugdliefde. Bij de terugkeer van de dienstmeid Leonie, vloeien droom en realiteit in elkaar. Gebaseerd op biografische gegevens over Peter Benoit. De engel is een neutrale jongeling, de dienstmeid is een volksvrouw van middelbare leeftijd. Een gesluierde vrouwenfiguur speelt afwisselend de wat strenge moeder en de zachte en liefdevolle minnares.