Doorlopen 

Monoloog voor 1 heer door Karl Wauters
Duur: 15 minuten

Korte inhoud:
Herman Hoefkens is een veertiger die lijdt aan achtervolgingswaan. Overal en altijd denkt hij dat hij achterna gezeten wordt. Zijn gezin en vrienden lijden erg onder zijn ziekte. In deze monoloog vertelt Herman hoe het begon en wat hij al heeft meegemaakt.

Uitgegeven bij: De auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst