Doe nooit wat onkuisheid is

Stuk voor 4 dames + 4 heren door Lode Ansoms
Korte inhoud:
De Tien geboden... maar wel op een speciale manier bekeken. Als men de Tien Geboden nauwkeurig ontleedt, ziet men dat ze in feite opgesteld zijn om alle vuiligheid uit de wereld te helpen. Eens ontdekt, kan men het hele zootje (vuiligheid) doorspoelen door een bidet bijvoorbeeld. De Tien Geboden worden bekeken op een satirische, ludieke manier. Men moet er niet meer achter zoeken. Stap een onguur motel binnen en kijk wat er gebeurt. Zeer geschikt voor kamertheaters.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst