De ziekte van Krankheimer

Blijspel voor 2 heren + 1 dame door Herwig Van Landuyt
Korte inhoud:
Eric bezoekt zijn vriend Luc die bedlegerig is ten gevolge van een CVA. Hij troost hem op een ziekelijke manier, een waarop u door uw vrienden nog nooit werd getroost. Uiteindelijk brengen de pillen beide mannen soelaas.