De laatste nacht

Monoloog van 30 minuten voor 1 heer door Marc Smet
Korte inhoud:
Een man. Een vrij donkere kamer. Een oud beddeke tegen de muur. een gammele stoel. Een klok die tikt. De man vertelt. Over het verleden. In dat verleden praat hij over een verder verleden. Een verwarrend verhaal? Nee, toch niet. Een verhaal dat eenvoudig is, helder. Een verhaal dat ook genezend is, als bronwater, als helder bronwater....
Een monoloog die nu eens grijs is, en donker en duister, maar dan terug ontploft in duizenden heldere kleuren. Verblindend mooi. Koud en warm. Haat en liefde. En hoe beiden moeiteloos in elkaar overgaan. Door de geur van "Noten"....
Deze monoloog bestaat ook in een langere versie, nl. "Noten". Deze duurt ongeveer één uur en kan als een  - zij het korte - avondvullende productie worden gespeeld ofwel in combinatie met een andere eenakter.

De tekst is enkel verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens