De koning van Kathmandu

Stuk voor 3 dames + 7 heren door Frans Busschots
Korte inhoud:

Het verhaal speelt zich af in de Nepalese sfeer. Bir keer na jaren terug naar zijn geboortestreek. De oude sjacheraar Rudra meent Bir te herkennen. Heeft Bir destijds de zuster van Tara, de dorpsgodin, vermoord? Was hij daarom niet gevlucht? Voor de zoveelste keer in zijn leven wilde Bir de mensen helpen, hun leven aangenamer maken. Maar intriges, tradities en eigenbelang beletten het hem. Bij zijn terugkeer werd hij bejubeld en geprezen, zelfs door de dorpsraad, maar nadien met de dood bedreigd. Gelooft er dan echt niemand meer in hem? Tara, misschien?