De centjes van Cesar

Blijspel voor 3 dames + 5 heren door Karl Wauters
Korte inhoud:
Sinds Cesar Segers op pensioen is, baat schoondochter Wiske het café 'Bij Cesar' uit. Er gebeurt nooit iets. Tot op de dag dat de postbode voor Wiske en voor Jef, de beenhouwer van het dorp, een aangetekende brief bij heeft. Het café en de beenhouwerij moeten immers verdwijnen voor de TGV. Al gauw worden er plannen gesmeed tegen deze beslissing. Terzelfder tijd duikt Berthe op, de op geld beluste dochter van Cesar. Ook kleindochter Saartje heeft haar problemen. Ze is hoogzwanger en haar vriend heeft haar in de steek gelaten. En dan is er nog Franske, de vaste klant van het café. Het enige wat hij goed kan, is pinten drinken. Maar daarvoor heb je centjes nodig.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst