De bus

Stuk voor 1 dame + 1 heer door Eddy Van Ginckel
Korte inhoud:
De korte inhoud neerpennen van 'De Bus' is eigenlijk vrij eenvoudig: Karel en Vera wachten op de bus. Voor wie zich afvraagt wat daar zo grappig aan is, wordt na het lezen van het stuk alle twijfel weggenomen.
Vera zoekt allerlei dingen uit om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. Haar fantasie is haast onuitputtelijk, soms tot groot ongenoegen van Karel, die zich enkel afvraagt waar die verdomde bus blijft.
Een stuk dat bijzonder geschikt is voor reisvoorstellingen, met weinig attributen, summier decor, en echt overal kan gespeeld worden.