De brug

Jeugdtoneel voor 5 dames + 5 heren door Frans Busschots
Korte inhoud:
Het verhaal speelt zich af in een streek in Schotland in de buurt van Fort Williams. Een grillige rivier belet de vlotte communicatie tussen twee volkeren, zeg maar clans. Al is die communicatie niet direct het belangrijkste waarmee men bezig is.

De gouverneur van de provincie wil toch dat de brug er komt. Sommigen, die tegen de brug zijn, beweren dat de gouverneur handelt uit eigenbelang. En daarmee komt de politiecommissaris ook in dit verhaal zijn intrede doen.

Sommige stoere jonge mensen komen regelmatig zwemmen in de rivier, anderen springen van de ene rotsblok op de andere. Zo ontmoet Ray Lita, eentje van de andere clan. Maar zo vlot verloopt ook dat niet.

De vraag is: komt de brug er of komt ze er niet? Jeugdige contestanten willen alles saboteren. Uit idealisme of uit verveling. Maar eigenlijk moet die brug er toch niet komen, vindt men.