Crème & chocolate

Stuk voor 4 dames + 2 heren door José Ruysevelts
Korte inhoud:
Een plantsoentje in het park. Drie houten bankjes aan de eendenvijver. Een oase van rust in de drukte van de stad. Bankzitters en toevallige passanten… Vluchtige ontmoetingen en beklijvende gesprekken. Mit en Kamiel… Twee kleine zielen in een zoektocht naar warmte in een steeds maar kouder wordende wereld.
Decor: drie banken in een park. Op een sokkel de buste van de burgemeester.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst