Chocomousse

Stuk voor 4 dames + 3 heren door Hilda Vleugels
Korte inhoud:
Er arriveert een nieuwe bediende voor de loketdiensten van de gemeente. Al gauw merkt ze dat één van de collega's zich doodwerkt terwijl de anderen het merendeel van hun tijd aan privézaken besteden. Lange rijen wachtenden aan de loketten deren hen niet. De slome chef laat betijen, want de werkschuwe dames paaien hem met chocomousse. Hij is verzot op chocomousse.
Aanvankelijk observeert de nieuwe bediende de manke toestand en bemoeit zich nergens mee. Maar stilaan wordt ze meegesleept en mengt ze zich zowel met het werk als met de privézaken. Ze probeert een echtelijke breuk te lijmen, brengt voor de koopzieke collega een eBay verkoop op gang, probeert de gestreste collega te kalmeren en tracht de toevoer van chocomousse te verhinderen. 
Eigenlijk zou ze nergens mogen tussen komen, want ze heeft een geheime missie. Alleen de burgemeester weet dat ze een incognito inspectrice is, die aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verslag moet uitbrengen over het reilen en zeilen in de gemeentelijke diensten. Maar het loopt op de loketdiensten dermate de spuigaten uit, dat ze wel moet ingrijpen. Net daardoor staat binnen de kortste tijd de boel op stelten. 
Decor: kantoor met loketten.