Chic volk

Stuk voor 5 dames + 5 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Roland Lakiere, arbeider bij de gasmaatschappij, is bediende benoemd. Van zo een sociale promotie krijgt zijn vrouw het in haar bol. Conflicten blijven niet uit.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst