Bij Cesar de castaar

Stuk voor 4 dames + 5 heren door Karl Wauters
Korte inhoud:
Sinds Cesar Segers op pensioen is, baat schoondochter Wiske het café 'Bij Cesar de Castaar' uit. Er gebeurt nooit iets, tot op de dag dat de postbode voor Wiske en voor de beenhouwer een aangetekende brief bij heeft. Het café en de beenhouwerij moeten immers verdwijnen voor de TGV. Al gauw worden er plannen gesmeed tegen deze beslissing. Tezelfder tijd duikt Bertha op, de op geld beluste dochter van Cesar. Kleindochter Saartje is hoogzwanger en haar vriend heeft haar in de steek gelaten. Franske, de vaste klant, heeft geen geld meer om pinten te betalen. Buurvrouw Rosa heeft de lotto gewonnen en Toon en Frederick, de twee postbodes, zijn ook rare figuren. Stof genoeg voor grappige situaties.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst