Ambras op de matras

Blijspel voor 5 dames + 5 heren door Eddy Van Ginckel
Korte inhoud:
Het is stilaan sluitingsuur in café ' De Grijze Wolk', waar cafébaas Flor de plak zwaait en enkel de vaste stamgast Pol nog dient buiten gewerkt te worden. De twee serveuses, Roos en Britta, hebben er hun handen mee vol. Plots valt Pol's bazige vrouw Mariette de kroeg binnen en smijt zijn hele hebben en houden binnen, omdat ze het beu is dat hij altijd blijft plakken. Zelfs de politie komt er bij te pas om één en ander op te lossen. Knotsgekke situaties, verwarringen enz.