Alaaf or not a live

Stuk voor 4 dames + 4 heren door Don Luciano
Korte inhoud:
Satirische persiflage in een bedrijf. Elvis Presley is niet dood, hij leeft...

Om de flanken van de Wijngaertberg, meer bepaald achter een hoop ijzerzandsteen en onder een overhangende tak van een oude beuk, bevindt zich de geheime toegang naar het Wisemaelse Hof der Eden. Het is een toevluchtsoord voor de Stars of the Universe, beroemdheden die voor een tijd, of voor goed uit de Picture willen blijven.Hof dame Donna de Mobiletta heeft alle moeite van de wereld om orde en rangorde tussen de wereldsterren te bewaren. Met o.a.Elvis, Jasser Arafath, Moeder Theresa, Bobbejaan Schoepen, Doly Parton, Marilyn Monroe enz.

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst