Negentienhonderd zesenvijftig

Stuk voor 3 dames + 3 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Het wedervaren van het Vlaamse gezin Stevens in het jaar 1956, met zijn naweeën van de repressie, de grote mijnramp van Marcinelle, de Hongaarse opstand, het zich aankondigen van de jaren zestig vol revolutionaire rock'n'roll- muziek.