Jeanne Panne, een heks van alle tijden

Monoloog voor 1 dame door Peter De Kemel
Korte inhoud:
Snuisterend in oude dossiers, trof de auteur er het proces aan van de in mei 1650 als heks verbrande vrouw, Jeanne Panne. Na maanden van opzoekingswerk schreef hij aan de hand van de bewaard gebleven getuigenissen een theaterstuk over een aan epilepsie lijdende vrouw, die door onwettige uitoefening van de geneeskunde op de brandstapel terecht kwam. Hij toont aan hoe iemand, die zich boven de massa verheft, veroordeeld wordt. Hij schetst op een gevoelsmatige manier de houding van de kerk ten tijde van de Spaanse Inquisitie. Van dit stuk schreef de auteur zowel een versie voor massaspektakel als een monoloogversie.

De tekst is uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens