In evenwicht 

Toneelspel voor 1 dame + 8 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk speelt in een lerarenkamer in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het verhaalt de relaties onder de leerkrachten en onderwijsgewoontes: de verhouding regentlicentiaat (bachelor-master), de relatie leerkrachtdirectie, de verhouding leek-priesterleraar, de almacht van een directeur, de gedrevenheid van de leraar, de gezamenlijke inspanningen van het lerarenkorps om iets te realiseren, het moeten onderdoen van de lekenleraar voor de priesterleraar, de intrede van de eerste vrouwelijke leerkracht in een mannenbastion, het puberale gedrag van de mannelijke leerkracht, de macht van een inspecteur, de verliefdheid tussen een pas afgestudeerde romaniste en een jonge priesterleraar... en nog zoveel meer. Het stuk toont een aspect van de katholieke zuil: het onderwijs, waarop de invloed van en waarin de macht van de kerk afbrokkelen. Toen werden de kiemen gelegd voor een hele verandering.