In de luwte van mijn kastanjeboom

Lichtvoetige komedie voor 5 dames + 3 heren door Lode Pools
Korte inhoud:
Lukas is gestorven aan kanker. Na een tijdje keert zijn verheerlijkt lichaam terug naar de plaats, waar hij al die jaren heeft gewoond. Lukas herbeleeft wat er allemaal is gebeurd:

-          Zijn huwelijk met Blanka.

-          Zijn innige vriendschap met zijn collega Goedele.

-          Zijn ziekte.

-          De reacties hierop van zijn familie en schoonfamilie.

-          Zijn overlijden.

-          De nasleep van dit overlijden.

 

Ondanks het onderwerp gebeurt dit alles op een speelse, prettige en toch pakkende manier. Lukas weet perfect te relativeren. Het leven zoals het is, gezien door een erg roze bril.