Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten. Voor alle vragen kan u terecht op onderstaand:

Secretariaat Vlaamse Toneelauteurs vzw:

Pol Anrys, Carleerlaan 6, 3012 Wilsele
Telefoon: 016 23 42 48
Email: [email protected]