Het Woekerend winkelierke 

Kersttoneel voor 2 dames + 3 heren + 1 meisje + 2 à 3 jongens door René Gybels
Duur: 40 minuten

Korte inhoud:
Lodewijk, een winkelier kent maar één liefde: geld. Om hiervan zoveel mogelijk te vergaren verkoopt hij zijn winkelwaar aan woekerprijzen. Hij is zeer onderdanig en kruiperig tegenover rijke klanten. Arme mensen echter, die zijn woekerprijzen niet kunnen betalen, zet hij brutaal aan de deur. Zo heeft hij de dag voor Kerstmis een man, twee kinderen en een vrouw de deur gewezen. Wanneer de kerstnacht nadert en de eenzaamheid zwaar weegt, begint het winkelierke wroeging te krijgen. In zijn slaap krijgt hij onverwacht bezoek. Eerst verschijnen hem twee herdertjes, die op zoek zijn naar het kindeke. Daarna verschijnen Sint-Jozef en O.L.Vrouwke. Het zijn de arme mensen, die door Lodewijk zo slecht behandeld werden. Hij herkent hen en als teken van berouw zet hij een kerststalleke met de beeldjes. Wanneer Lodewijk ontwaakt is hij erg onrustig. Hij tracht zijn geweten te sussen omdat het toch maar een droom was. Als hij echter het kerststalleke ziet staan is hij ervan overtuigd dat zijn droom werkelijkheid was. Wanneer even later de man, de vrouw en de twee kinderen terug in de winkel komen, behandelt Lodewijk hen alsof ze Sint-Jozef, O.L.Vrouwke en de herdertjes zijn. Dit tot verbijstering van deze simpele mensen. Ze weten niet wat er hen overkomt en zijn van mening zijn dat de winkelier zijn verstand verloren heeft. Tenzij de kerstnacht voor een wonder heeft gezorgd.