Het ultieme transfer

Blijspel voor 1 dame + 1 heer door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Toneelbewerking van het provocerend boek van Hugo De Ridder over de vergrijzing van de bevolking. Die bedreigt de solidariteit tussen de generaties want jongeren en ouderen gaan elkaar de schuld geven voor de onbetaalbaarheid van ouderenzorg en pensioenen. Renaat en Carla spelen tegen deze achtergrond het spel van het woord, maar ook van de liefde. Langzaam echter sluipt het gif van hun eigen verbittering en angsten in hun conversatie en eindigt het in een spel op leven en dood.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst