Het schone verscheiden van Peter Broeckx

Toneelspel voor 4 dames + 7 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Jan-Baptist Broeckx, tachtig jaar oud, ligt op sterven. Zo te horen moet hij nogal een tyran geweest zijn. Hij heeft al dertig jaar lang niet gesproken tegen inwonende dochter Liza. Dat heeft iets te maken met Broeckx'vader. Die werd ooit in een krankzinnigengesticht gestopt. Ten onrechte, beweert Broeckx. Maar is dat waar? Er zijn in elk geval nog zotten in de familie (Tyrannen ook). En wat is er met Herman, de bizarre hoofd-figuur van dit drama? ondermeer door zijn barok taalgebruik verschuift Herman de actie steeds van het "sotte naar het vroede", van tragedie naar blijspel.

Uitgegeven bij Auteursbureau ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst