Het recht van de sterkste volgens Buysse en Balduk

Farce/volksstuk voor 6 dames + 8 heren door Marc Reynaert 

Duur: avondvullend

Korte inhoud:

Het verhaal van Cyriel Buysse ‘Het recht van de sterkste’, waarin de verkrachter Balduk trouwt met zijn slachtoffer Maria, is de grondlaag voor een groteske, waarbij het ellendige lot van dagloners en huisvrouwen wordt uitvergroot tot een wrede farce.