Het dagboek van Fientje 

Volkstoneel voor 24 dames + 17 heren door Frans Busschots
Korte inhoud:
Fientje wordt honderd jaar en dat moet worden gevierd. In dertien taferelen blikken we terug op het rijke leven van deze eenvoudige volksvrouw. De geboorte, de schooltijd, de eerste liefde, haar huwelijk, de fabriek, de oorlogsjaren, de gouden jaren... enzovoort. Als honderdjarige geeft Fientje commentaar bij het ganse gebeuren. De kleine menselijke kanten van het leven worden even uitvergroot. Een lach en een traan. Beklijvend toneel!