Gybels René

Contact en info:
Adres:
Baandries 5, 3583 Paal-Beringen   Tel: 011/42.64.05
E-mail: [email protected]   Website: http://renegybels.wixsite.com/toneel
of via Annick Gybels, Wijnpeerstraat 7, 9820 Merelbeke
E-mail: [email protected]

Parelmoer 

Blijspel voor 2 dames + 2 heren door René Gybels 

Korte inhoud: 

Karel en Griet zijn dertig jaar getrouwd en vieren hun parelmoeren bruiloft. 

Op de avond van het feest komen Griet en Bart, de echtgenoot van Betty, er achter dat Karel stiekem een affaire heeft met Betty, zijn secretaresse. Karel en Betty slagen er in om zowel Griet als Bart voor enkele dagen het huis uit te krijgen. Ze zullen zelf enkele dagen en nachten doorbrengen ten huize Degrote. 

Griet en Bart hebben echter alles doorzien en smeden een plan om het overspelige koppel te ontmaskeren. Ze bezorgen hen een huiverige spookavond. Het koppel valt door de mand en dan volgt de confrontatie met de feiten. Karel en Betty kunnen niet anders dan bekennen. 

En met wat Griet en Bart daarna in petto hebben voor het overspelige koppel, daar kunnen ze niet mee lachen. 

 

Verkrijgbaar bij de auteur 

Als duivers koeren 

Blijspel voor 4 dames + 7 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Tonio en Bea zijn stapelverliefd op elkaar en vragen niet liever dan te mogen trouwen. Helaas behoren zij tot twee verschillende dorpsclans die door een eeuwenoude vete, waarvan niemand de oorsprong nog kent, van elkaar gescheiden zijn en van mekaar niets willen weten. Daar zij niet hetzelfde lot willen ondergaan als Romeo en Julia, die naar Bea (Bieke) meent te weten, eenzelfde situatie met de dood bekochten, trekken zij er samen vandoor. Zij zullen slechts terugkeren als hun ouders hen via een krantenbericht laten weten dat zij mogen trouwen. Hun ouders zijn in alle staten en zweren dit bericht nooit te zullen plaatsen behalve de moeder van Bieke. Zij verkiest het geluk van haar dochter boven het vasthouden aan een dorpsvete en plaatst zonder medeweten van de anderen het bericht in de krant. Tonio (Toneke) en Bieke keren terug. Hun ouders staan voor een voldongen feit. Na heel wat over en weer gepraat en omdat het kalf misschien toch al verdronken is, geven zij hun toelating tot het huwelijk. Hiermee is ook de eeuwenoude vete uiteindelijk van de baan.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Ballade van het platteland 

Blijspel voor 8 dames + 14 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Het verhaal vertelt van het leven op het platteland zoals het vroeger was. Ieder dorp had zijn dorpsfiguren. Gust Lat is de ketter van het dorp omdat hij niet naar de mis gaat. Hij durft de pastoor, die het graag voor het zeggen heeft in zijn parochie, tegenspreken en vertelt hem van zijn nare dromen over de hel waar hij steevast vrome parochianen ontmoet. Mauriske van de bakker is een twaalfjarig kind gebleven in het lichaam van een volwassen man. Hij leeft in zijn eigen naïeve wereld waardoor hij grappig maar soms ook gevat uit de hoek komt. Frans Klos, vandaag gemaakt en morgen los, is de weinig stielvaardige klusjesman van het dorp. Treezeke Trippel, een potdove jonge dochter, wordt vaak geplaagd. De koster is niet te spreken over de pastoor, die hem naar zijn goesting veel te hard doet werken. Wiske en Polleke zijn stapelverliefd en zullen zeker trouwen. Hun ouders hebben uiteenlopende plannen voor het jonge koppel. Maar dezen koesteren gans andere plannen die bij hun ouders zullen aankomen als een donderslag bij heldere hemel.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Bij suikernonkel op de Kerst 

Kerstkomedie voor 3 dames + 4 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Victor Metdepenningen is onschatbaar rijk. Om zijn drie familieleden te leren kennen, nodigt hij hen tijdens de kerstdagen uit voor een bezoek. Hij wil immers zijn vermogen nalaten aan één van hen, uiteraard de meest geschikte. Hij kruipt eveneens in de huid van James, de huisbediende. Zo hoopt hij dingen te weten te komen die hij als suikernonkel nooit zou te horen krijgen. De strijd om de erfenis is meedogenloos. Omdat nonkel gewaarschuwd heeft voor achterklap wordt James in vertrouwen genomen om de zwakheden van de tegenpartij tot bij nonkel te laten doordringen. Zo nadert op kerstavond het uur van de waarheid. Nonkel doet zijn intrede als kerstman. Alvorens het verdict te vellen ,onderwerpt hij zijn familieleden aan een ultieme test. Deze wordt Dom en Bie fataal. Stan wordt de énige erfgenaam. Voor Dom en Bie is er een kerstpakket als troostprijs. Dom is razend en weigert het geschenk. Voor Bie, die het geschenk aanvaardt, wordt het een onvergetelijk kerstfeest.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Drie koningen in de kerstnacht 

Kerstspel voor 6 dames + 9 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Deel 1: Drie stropers, Louis Wambeke, 't Menneke Mans en Susse Verdonck verkleden zich op kerstavond als de drie koningen om op strooptocht te gaan. Alzo hopen ze de garde te misleiden, die op bevel van de baron een oogje in 't zeil houdt. Een wonder geschiedt. Op hun tocht vinden de stropers een kindje dat te vondeling werd gelegd. Bij hun thuiskomst zit de garde hen op te wachten. Het kindje wordt Emanuel genoemd en zal door 't Menneke en zijn dochter worden grootgebracht. Rondom het kerstkind sluiten stropers en garde vrede. Deel 2 : 25 jaar later. Om het vinden van het kerstkind te herdenken, trekken de drie koningen weer op pad. Lowie en 't Menneke, intussen overleden, worden vervangen door Pier, de zoon van Lowie en door Mannes van 't Menneke, het voormalig kerstkind dat intussen zelf een stroper geworden is. Mannes is al jaren op zoek naar zijn ware identiteit. Weer gebeurt er een wonder die nacht en wordt het geheim van zijn afkomst ontsluierd.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een hinderlijke getuige 

Komische thriller voor 5 dames + 7 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Boer Driekus en zijn zuster Liza zijn de trotse eigenaars van de Paelhoeve. Ze zijn echter uitgekeken op elkaar. Driekus wil trouwen en Liza uitkopen. Liza heeft haar oog laten vallen op boer Jannes van de Sint–Janshoeve. Samen dromen ze van de Sint–Jans–Paelhoeve. Maar dan moet Driekus verdwijnen. De eerste poging mislukt omdat Nelis, de knecht van Driekus, het varken keelt in plaats van Driekus de boer. Dan maar vergif. Gielke, het ietwat simpele knechtje, heeft de snode plannen van Liza en boer Jannes afgeluisterd. Hij brengt Stientje, het jonge meideke, op de hoogte, die op haar beurt Driekus verwittigt. Samen zullen ze boer Jannes en Liza in de val te lokken. Hun plan lukt en Liza en boer Jannes verdwijnen achter de tralies. Boer Driekus triomfeert, maar komt zelf op een gewelddadige wijze aan zijn einde. Want in een epiloog vernemen we dat het meest misdadige complot was opgezet door de meid Stientje samen met Broos, de knecht. Zij zullen de uiteindelijke meesters worden van de Sint–Jans–Paelhoeve na een volmaakte misdaad. Maar dat is zonder het brave Gielke gerekend.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een hoed met brede randen 

Komische thriller voor 5 dames + 7 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Alhoewel het stuk al de ingrediënten bevat voor een spannende thriller is het, omwille van de oerdomheid van de knechten en de eenvoud van het simpele Gielke, in de eerste plaats een humoristisch spektakel. Boer Driekus en zijn zuster Liza, beiden nog ongetrouwd, zijn de trotse eigenaars van de Paelhoeve. Na jaren zwoegen zijn ze op mekaar uitgekeken. Driekus wil de Paelhoeve voor zich alleen en wil Liza uitkopen. Liza heeft plannen met de jongere boer Jannes van het aanpalend Sint–Janshof. Samen dromen zij van de Sint Jans–Paelhoeve. Jannes wil wel. Maar dan moet Driekus verdwijnen. Zij beramen een moorddadig plan. Driekus komt echter alles te weten. Samen met Stientje, het sympathieke meideke, spant hij een valstrik en Liza en Jannes trappen er blindelings in.Maar toch loopt het slecht af voor Driekus. Want in de epiloog vernemen we de ware toedracht en kennen we de echte moordenaars.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een kerstboom mevrouw, een kerststal mijnheer ? 

Kerstspel voor 2 dames + 3 heren
Duur: Eenakter (35 minuten)

Korte inhoud:
Het is kerstavond. Op de achtergrond speelt nauwelijks hoorbaar maar toch duidelijk aanwezig, zachte kerstmuziek. Op het dorpsplein tracht een kerstman kerstbomen en kerststallekes te verkopen aan voorbijgangers. Onder zijn toehoorders bevinden zich een jong echtpaar, waarvan de man werkloos is en een jong meisje, dat van huis is weggelopen. Ieder van hen heeft zijn eigen uitzichtloos verhaal. De kerstman luistert aandachtig naar hen, spreekt hen moed in en doet hoopvolle voorspellingen. Dan wordt de kerstman overvallen door een jonge drugsverslaafde. Hij tracht de jongen te helpen maar deze is ten einde raad en vermoordt de kerstman. Maar Kerstmis en de kerstman zijn van alle tijden en een kerstman kan men niet vermoorden. Na middernacht komen het jong echtpaar en het meisje terug om de kerstman te bedanken. Zijn voorspellingen zijn uitgekomen en hun toekomst ziet er weer rooskleurig uit. De jonge drugsverslaafde wordt opgeleid door politieagenten. Overmand door wroeging heeft hij zijn misdaad bekend. Ze treffen echter de kerstman springlevend aan. De jongen gaat dan ook vrijuit. Dan gebeurt er iets onverwacht en is de kerstman verdwenen.  
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een wonderbare kerstnacht 

Kerstspel voor 3 dames + 5 heren door René Gybels
Duur: Eenakter (45 minuten)

Korte inhoud:
Lowie Wambeke, Susse Verdonck en 't Menneke Mans zijn drie beruchte stropers. Op kerstavond willen ze op strooptocht gaan. Om geen argwaan te wekken besluiten ze erop uit te trekken verkleed als de drie koningen, zogezegd om de ster te volgen. De baron is echter waakzaam. Hij heeft de champetter erop uitgestuurd om een oogje in 't zeil te houden. De champetter is in feite het knechtje van de baron, onderdanig en kruiperig voor het gezag, bazig en uitermate streng voor zijn medemensen. Wanneer de drie koningen terug thuis komen zit de champetter hen op te wachten. Hij denkt hen op heterdaad betrapt te hebben omdat Lowie iets verbergt onder zijn mantel. Het blijkt echter een kindeke te zijn dat de stropers gevonden hebben. Rondom het kindeke sluiten champetter en stropers vrede. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het dorpsplein 

Blijspel voor 7 dames + 9 heren door René Gybels

Korte inhoud:
We maken kennis met dorpsfiguren zoals de oudere generatie ze nog gekend heeft. Katrien, een ouderwetse jonkvrouw, is vaak het mikpunt van spot. De koster koestert een bovenaardse liefde voor Soeur Angelikske, het jonge nonneke. De pastoor is erg naïef en laat zich voortdurend vangen aan de pastoorsmoppen van Sooi. De meester treurt om de dood van zijn vrouw. Tuur de facteur loopt meer zat dan nuchter, tot wanhoop van zijn vrouw Bertien. Matil, de bomma, moeit zich nergens mee maar steekt overal haar neus tussen. Tussen de roddels en veel pinten door tracht de garde de vrede te bewaren. Sooi de cafébaas en Toon de slager zijn vier handen op één buik. Ze drinken samen hun pintjes en praten vrij uit over alles en nog wat, behalve over één zaak. Twintig jaar geleden hebben ze zich in een zwak moment schuldig gemaakt aan partnerruil. Daar ze het van elkaar niet weten zijn ze er zonder meer van overtuigd dat de kinderen, die hiervan het gevolg waren, halfbroer en halfzus zijn. Wanneer deze kost wat kost willen trouwen, moet er opgebiecht worden en komt de waarheid aan het licht.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het dorpsplein… vijf jaar later 

Blijspel voor 8 dames + 8 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Wie 'Het dorpsplein' zag, zal zich zeker met nieuwsgierigheid afvragen hoe het leven van de pleinbewoners er vijf jaar later uitziet. Al de personages komen terug aan bod. Wie 'Het dorpsplein' niet zag, wordt in een proloog op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen die zich vijf jaar geleden op het dorpsplein afspeelden. Joske en Joseeke zijn bijna vijf jaar getrouwd. Joske helpt Toon in de slagerij. Joseeke steekt een handje toe in het café. Naar buiten toe is er tussen de families geen vuiltje aan de lucht. Maar het besef van hun wederzijdse ontrouw schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen tussen de ouderparen. Ook het jonge gezin lijdt hieronder. Het betert er zeker niet op als Joske gecharmeerd geraakt door Trieneke, het nichtje van Katrien. Uit wanhoop zoekt Joseeke troost bij Feelke, het jong facteurke. Zal de geschiedenis zich herhalen en hebben beide jongelui een aardje naar hun vaartje? Of gebeurt er toch iets onverwacht waardoor het jonge huwelijk zal standhouden?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Terug naar het dorpsplein 

Blijspel voor 6 dames + 8 heren door René Gybels

Korte inhoud :
Wat voorafging. Tenette, de slagersvrouw had aan een kortstondige verhouding met Sooi, de cafébaas een flinke dochter overgehouden. Ciska, de cafébazin had na een intieme relatie met Toon, de slager een kloeke zoon gebaard. Sindsdien leefden de echtgenoten, die geen weet hadden van elkanders misstap, in de vaste overtuiging dat hun kinderen Joseeke en Joske halfzuster en halfbroer waren. Wanneer Joske en Joseeke wilden trouwen sloeg dit nieuws in als een bom. De fouten uit het verleden dienden opgebiecht waarna Joske en Joseeke, die uiteindelijk een verschillende vader en moeder bleken te hebben, toch konden trouwen. Het nieuwe verhaal. Joske en Joseeke zijn bijna vijf jaar getrouwd. Joske helpt Toon in de slagerij terwijl Joseeke een handje toesteekt in het café. Naar buiten toe is er tussen beide families geen vuiltje aan de lucht. Maar het besef van hun wederzijdse ontrouw schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen tussen de ouderparen. Ook het jonge gezin lijdt hieronder. Het betert er zeker niet op als Joske gecharmeerd geraakt door Trieneke, het nichtje van Katrien waarna Joseeke troost zoekt bij Feelke, het jong facteurke. Zal de geschiedenis zich herhalen en hebben beide jongelui een aardje naar hun vaartje? Of gebeurt er toch iets onverwachts waardoor het jonge huwelijk zal stand houden?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het dorpsplein vandaag 

Blijspel voor 7 dames + 11 heren door René Gybels
(het aantal figuranten is onbeperkt)

Korte inhoud:
Na 'Het dorpsplein' en 'Terug naar het dorpsplein' (of 'Het dorpsplein… vijf jaar later') is 'Het dorpsplein vandaag' het derde deel van een trilogie over een dorpsplein. Veel oudere pleinbewoners zijn overleden. De overblijvers dragen het verleden met zich mee maar trachten, elk op zijn manier, er nog het beste van te maken. Sooi heeft nog steeds rare dromen. Toon, de vroegere slager, is verliefd op een stadsmadam die op het plein is komen wonen. Soeur Angelikske bezoekt het plein. Wanneer de koster verneemt dat zij is uitgetreden maar intussen ook getrouwd, stort zijn wereld in en komt er stilaan toenadering tussen hem en Katrien. Een nieuwe generatie is aan bod. Sientje, de dochter van Jos en Josee, helpt in de brasserie die door haar ouders wordt uitgebaat. Zij doet het hart van menig jeugdig pleinbewoner sneller slaan. Zowel Tim, een jonge flik, als Ferre, een jong facteurke, en Koen, het neefje van Katrien, dingen naar haar gunsten. Tony, de zoon van Jos en Josee, studeert aan de universiteit. Wanneer hij zijn lief komt voorstellen zorgt hij voor een grote verrassing. 
Decor: een dorpsplein
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het fenomeen Filomeen 

Blijspel voor 6 dames + 7 heren + 1 fig. door René Gybels

Korte inhoud:
Filomeen vindt het beroep van haar man Oscar, een doodgewone chauffeur, veel te min. Om haar dochter Rozette aan een betere partij te helpen, begint ze een pension en haalt zogezegd voorname maar eerder rare gasten in huis. Rozette is hiermee niet opgezet. Ze heeft al een lief, Karel. En wanneer Filomeen een bovenmeid zoekt, haalt zij Karel, verkleed als meisje, in huis. Oscar betrapt Rozette als ze met de bovenmeid staat te vrijen en komt zo achter de waarheid. Wanneer ook de andere gasten niet blijken te zijn voor wie ze zich uitgeven, gooit Filomeen het ganse stel aan de deur. Filomeen is terug naar af en het failliet dreigt. Maar dan maakt een rijke oliesjeik zijn opwachting. De vreugde van Filomeen slaat snel om in verbijstering wanneer de oliesjeik zijn oog op haar laat vallen als eenendertigste bruid voor zijn harem. Oscar bedingt een prijs en er rest Filomeen enkel de vlucht. Na veel beloften is Oscar bereid haar te redden. Maar zal Filomeen haar beloften nakomen? En was die oliesjeik wel een echte oliesjeik? Of weet Oscar hier misschien meer van?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het Gengske (Het steegje) 

Blijspel voor 3 dames + 3 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Dré en Arlet met hun zoon Rik en Jan en Katrien met hun dochter Marijke zijn naaste buren. Hun huizen worden gescheiden door een smal, doodlopend steegje waar beide gezinnen dankbaar gebruik van maken om hun eigendom langs achter te betreden. Op een avond vragen Dré en Jan zich af hoe het steegje er ooit zou gekomen zijn. Als één van hun voorouders niet tot op de scheiding gebouwd heeft, zou dit betekenen dat het steegje van één van hen is. Dré onderzoekt de zaak grondig en ontdekt dat het steegje van hem is. Hebzucht en egoïsme steken de kop op. Hij verbiedt Jan en zijn gezin de doorgang en hangt zelfs een poortje. Jan en Katrien zijn in alle staten. De jarenlange vriendschap slaat om in diepe haat en burenruzies en pesterijen zijn schering en inslag. Tot Rik en Marijke een drastische maatregel nemen om hun beider ouders met elkaar te verzoenen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het Meisje met de zwavelstokken 

Sprookje voor 3 à 4 dames + 1 à 2 heren, 1 meisje + 2 jongens door René Gybels
Duur: 30 minuten

Korte inhoud:
Een arm in lompen gehuld meisje tracht zwavelstokjes te verkopen aan voorbijgangers. Niemand heeft medelijden met haar en al haar inspanningen zijn vruchteloos. Het is ijzig koud. Om zich wat te verwarmen laat het meisje enkele zwavelstokjes branden. In het licht van het vuur ziet ze in een visioen merkwaardige taferelen waarvan zij in werkelijkheid slechts kan dromen: een moeder die geschenken koopt voor haar kinderen; een gezellig samenzijn van een moeder met haar kinderen rond de kerstboom en dan haar overleden grootmoeder. ’s Anderendaags vinden voorbijgangers het meisje doodgevroren op de bank.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het Papegaaienpension 

Blijspel voor 9 dames + 6 heren + 2 fig. door René Gybels

Korte inhoud:
Filomeen, een huisvrouw, is hoogmoedig en niet tevreden met haar lot. Ze vindt van zichzelf dat ze een betere partij verdient dan Oscaar, een doodgewone chauffeur. Ze wil wat beters voor haar dochter Rozette. Hiertoe begint ze een pension en haalt de raarste gasten in huis met de bedoeling één ervan aan haar dochter te koppelen. Maar Rozette heeft al een lief. En wanneer Filomeen een bovenmeid in dienst neemt om de kamers te onderhouden profiteert Rozette hiervan om Karel, haar lief, in huis te halen. Zo kan hij haar beschermen tegen opdringerige gasten en vooral tegen een stokoude professor die voortdurend avances probeert te maken. Wanneer de professor ontmaskerd wordt als een ordinaire bedrieger verlaten de gasten één voor één het pension. Er dreigt een nakend failliet. Tot wanneer een nieuwe huurder zich aanmeldt. Het is prins Achmeid, een rijke oliesjeik. Alle problemen lijken van de baan. Maar de oliesjeik heeft niet alleen oog voor de kamers maar vooral voor Filomeen. Hij wil haar wat graag kopen voor zijn harem. Filomeen is in alle staten. Maar is prins Achmeid wel een echte oliesjeik? Rozette en Oscaar weten wel beter. Filomeen trapt er echter met open ogen in. Rozette en Karel mogen trouwen. En Filomeen belooft om in de toekomst haar hoogmoed vaarwel te zeggen en content te zijn met het leven als vrouw van een doodgewone chauffeur. En het laatste woord is aan Coco de papegaai. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het pseudo-pension 

Blijspel voor 4 dames + 4 heren door René Gybels

Korte inhoud:
In het Pseudo-Pension is niets wat het lijkt. Filomeen is gehuwd met Oscar, een chauffeur. Zij is een doodgewone huisvrouw met hoogmoedswaanzin en ze runt een luxe pension voor gasten met een zekere welstand. Door haar naïviteit en onbekwaamheid, is zij een gedroomd slachtoffer voor oplichters en bedriegers. Zij is het pension trouwens uitsluitend begonnen, om haar dochter Marleentje aan een betere partij te helpen dan dewelke haar is te beurt gevallen. Vergeefse moeite, want Marleentje heeft stiekem al een lief.
De gasten zijn niet wie ze beweren te zijn. Zo is een professor in de psychologie, in werkelijkheid een ordinaire bedrieger. Een student burgerlijk ingenieur in de fysica, is een gewiekste inbreker. Het lelijke kamermeisje is helemaal geen meisje. De vrijpostige maar toch sympathieke keukenmeid, is een gezochte dievegge. En is prins Achmeid wel een echte oliesjeik? Oscar en Marleentje weten heus wel beter. 
Decor: een leefkamer in een pension
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het soldatenlief 

Blijspel voor 5 dames + 3 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Rosalie en Frieda vertrekken op bedevaart naar Lourdes. Zij zijn nauwelijks de deur uit of Lowie, de man van Rosalie, krijgt na veertig jaar onverwacht bezoek van Nora, zijn oud Duits soldatenlief en laat zich verleiden tot een slippertje. Wanneer Nora hem vertelt dat zij samen een dochter hebben en hij tevens grootvader is, kan zijn geluk niet op. Tot hij verneemt dat Nora vastbesloten is om samen met haar dochter en kleinzoon bij hem in te trekken. Omdat hij niet anders kan, gaat Lowie akkoord. Hij zal hen wel buitenwerken vooraleer Rosalie terug is. Frieda wordt ziek in Lourdes en de vrouwen komen vervroegd naar huis. Lowie, onwetend van het feit dat Rosalie Nora reeds ontmoette en van alles op de hoogte is, liegt en fantaseert om zijn hachje te redden. Het bekomt hem slecht, want een razende Rosalie zet hem samen met zijn Duitsers aan de deur. Een wanhopige Lowie probeert alles bij te leggen. Hij slaagt hierin ten koste van veel beloftes. Maar ook Marleentje, hun kleindochter, heeft nog een verrassing in petto. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het verloren schaap 

Blijspel voor 6 dames + 8 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Rosalie Klaps en Coleta Bellen zijn de klappeien van 't kerkplein. Rosalie wil Niekske, een overbeschermd ventje, koppelen aan Fieneke, de dochter van café 't Keizerinneke'. Dat Fieneke iets heeft met Feelke, de zoon van de slager, is geen bezwaar. Het volstaat de cafébaas en de slager, twee gezworen kameraden, met laster tegen elkaar in 't harnas te jagen, om de relatie tussen hun kinderen kapot te maken. Netteke, de vrouw van Toon de schoenlapper is overleden. Omdat Toneke graag dronk, schuiven de klappeien hem de schuld van Nettekes dood in de schoenen. De koster is de roddel grondig beu. Hij verbergt de schoenlapper in de kerk en verspreidt het gerucht dat Toneke vertrokken is omdat hij het geroddel niet langer kon verdragen. Ook de pastoor trapt erin maar besluit om Toneke niet te zoeken. Op een avond, wanneer de pastoor wat teveel gedronken heeft, geeft de Grote Baas zijn herder de opdracht zijn verloren schaap te zoeken. De zoektocht brengt Toneke terug, maar niet vooraleer de klappeien zich openlijk vernederd en verontschuldigd hebben.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het Woekerend winkelierke 

Kersttoneel voor 2 dames + 3 heren + 1 meisje + 2 à 3 jongens door René Gybels
Duur: 40 minuten

Korte inhoud:
Lodewijk, een winkelier kent maar één liefde: geld. Om hiervan zoveel mogelijk te vergaren verkoopt hij zijn winkelwaar aan woekerprijzen. Hij is zeer onderdanig en kruiperig tegenover rijke klanten. Arme mensen echter, die zijn woekerprijzen niet kunnen betalen, zet hij brutaal aan de deur. Zo heeft hij de dag voor Kerstmis een man, twee kinderen en een vrouw de deur gewezen. Wanneer de kerstnacht nadert en de eenzaamheid zwaar weegt, begint het winkelierke wroeging te krijgen. In zijn slaap krijgt hij onverwacht bezoek. Eerst verschijnen hem twee herdertjes, die op zoek zijn naar het kindeke. Daarna verschijnen Sint-Jozef en O.L.Vrouwke. Het zijn de arme mensen, die door Lodewijk zo slecht behandeld werden. Hij herkent hen en als teken van berouw zet hij een kerststalleke met de beeldjes. Wanneer Lodewijk ontwaakt is hij erg onrustig. Hij tracht zijn geweten te sussen omdat het toch maar een droom was. Als hij echter het kerststalleke ziet staan is hij ervan overtuigd dat zijn droom werkelijkheid was. Wanneer even later de man, de vrouw en de twee kinderen terug in de winkel komen, behandelt Lodewijk hen alsof ze Sint-Jozef, O.L.Vrouwke en de herdertjes zijn. Dit tot verbijstering van deze simpele mensen. Ze weten niet wat er hen overkomt en zijn van mening zijn dat de winkelier zijn verstand verloren heeft. Tenzij de kerstnacht voor een wonder heeft gezorgd.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Home Notre Dame 

Blijspel voor 9 dames + 7 heren + 1 muzikant door René Gybels

Korte inhoud:
Grondige bewerking van 'Zegen der jaren' met grotere bezetting.
Het 'Home Notre Dame' is een exclusief rusthuis voor bejaarden die zich enige luxe kunnen veroorloven. Zij slijten er in alle rust een schijnbaar vredige maar eentonige oude dag.
Wanneer Metten, een keuterboerke en vrijgezel, die door hard zwoegen een aardig spaarcentje heeft vergaard, zijn intrede doet als is het gedaan met de rust. Hij wordt op slag verliefd op Valerie. 
Moeder-overste, die enigszins manziek is en een leeftijdscrisis doormaakt, wil de nog goedogende stevige boer voor zichzelf inpalmen. Wanneer ze tot haar schande ervaart dat ze achter het net vist, wil ze Metten en Valerie aan de deur zetten. Sooi, een gepensioneerde slager, wil bemiddelen. Moeder-overste is echter onvermurwbaar. Enkel een mirakel kan haar van mening doen veranderen. Zij is er immers vast van overtuigd dat een mirakel in de 'Zegen der Jaren' uitgesloten is. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

In het grote dierenbos 

Sprookje voor 4 meisjes + 4 jongens door René Gybels
Duur: 25 minuten

Korte inhoud:
De dieren in het bos zijn heel gelukkig en genieten volop van de rust en de stilte in de open natuur. Op zekere dag wordt hun geluk verstoord . Troelala, de boze heks is in het bos neergedaald. Zij wil de dieren weg uit het bos om er zelf te komen wonen. De dieren zijn ten einde raad. Ze roepen de hulp in van Arabella, de spin. Samen bedenken ze een plan om de snode plannen van de heks ongedaan te maken en haar voorgoed te verjagen. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

In 't zoete genot 

Blijspel voor 5 dames + 7 heren + 1 fig. door René Gybels

Korte inhoud:
Leo en zijn jongere vrouw Rosa runnen een hotel–restaurant voor normale mensen. Maar er komt geen kat over de vloer. Zijn normale mensen misschien een uitstervend ras? Moet men vandaag de dag niet een beetje abnormaal doen om nog normaal te zijn? Om zijn zaak nieuw leven in te blazen maakt hij tegen de zin van Roza van zijn hotel een rendez–vous huis voor rijke klanten met de toepasselijke naam: 'In 't Zoete Genot'. Om hem tot rede te brengen besluit Roza Leo jaloers te maken. Onder voorwendsel dat ze moeten consequent zijn om de zaak te doen lukken, flirt ze openlijk met de klanten. Deze voldoen geenszins aan de verwachtingen van Leo. En wanneer een eigenaardig meneerke zich herhaaldelijk voor een ander uitgeeft, lopen gemaakte afspraken uit de hand, de plannen van Leo in het honderd en het hotel leeg. Toch is Leo gelukkig: zijn Roosje bleef hem trouw. Samen maken ze van 'In 't Zoete Genot' een smulparadijs vol zoetigheden en lekkernijen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Kiekens & Co 

Blijspel voor 6 dames + 10 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Va en moe Kiekens zijn bijna 50 jaar getrouwd: een goede reden om te feesten, ware het niet dat de kinderen met mekaar in onmin leven. Va en moe zijn echter formeel: er kan slechts gefeest worden indien de kinderen hun onderlinge ruzies willen vergeten. Wanneer moe haar oude stofzuiger wil laten herstellen en onwetend een gigolo in huis haalt, dreigt het huwelijksleven van beide bejaarden in extremis nog te worden verstoord. Zo nadert de dag van het feest. Onenigheid bij het aankopen van hun geschenk doet het feest ontaarden in een helse scheldpartij tussen de kinderen. Het feest wordt een totale mislukking. Toch zorgen va en moe Kiekens voor een emotievol happy–end aan hun gouden jubileumviering.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Kiekens en kinderen 

Blijspel voor 6 dames + 10 heren + 2 meisjes + 2 jongens door René Gybels

Korte inhoud:
Va en moe Kiekens zijn bijna 50 jaar getrouwd, een goede reden om feest te vieren. De voorbereiding loopt echter niet van een leien dakje omdat de kinderen in ruzie leven met elkaar. En ook de kleinkinderen, die van hun ouders veel opvangen wat ze best niet zouden horen, doen rake uitspraken. Va en moe Kiekens zijn echter formeel: er kan slechts gefeest worden indien de kinderen hun onderlinge ruzies voor één dag vergeten. De kinderen gaan hier uiteindelijk noodgedwongen mee akkoord.
Een akkefietje met een piccolo, die moe Kiekens aanziet als een technicus voor haar kapotte stofzuiger, dreigt het feest nog te verstoren.
Zo nadert de dag van het feest. Een misverstand bij het aankopen van het geschenk, met name een stofzuiger, doet het feest ontaarden in een helse scheldpartij. Va en moe Kiekens muizen er ongezien vandoor. Wanneer zij midden in de nacht thuiskomen heeft va Kiekens echter nog een fijne verrassing in petto voor zijn “moe”. Onder hun beidjes beëindigen zij hun gouden huwelijksfeest op een mooie en emotionele wijze
Decor: een leefkamer 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Kleine lieden, vrome zielen 

Volks blijspel voor 6 dames + 6 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Moeder Stans, de oude boerin, weigert het roer op de boerderij uit handen te geven en zorgt voor problemen in het gezin van haar zoon Pier en zijn zieke vrouw Anna. 't Menneke, een stroper, maakt de bossen van de baron onveilig voor haas en konijn. Hij is voortdurend op de vlucht voor de garde. Ook de pastoor is niet bepaald zijn beste vriend. In ruil voor af en toe een langoor mag 't Menneke in de schuur overnachten. Hij vertelt dan fantastische verhalen over Arabel, een oude heks, die hem overal achtervolgt. Bekka, een zigeunermeisje dat in huis werd opgenomen, wil op zoek naar haar ouders. Fons, de zoon van de boer, is gaarne bereid met haar mee te gaan. Hij voelt immers niets voor de boerenstiel. De knecht Lowie en zijn zus Marieke moeten later de boerderij maar overnemen. Op zekere nacht droomt 't Menneke dat hij aan de hemelpoort staat. Bij de gratie van Sint–Pieter verneemt hij wie zijn ouders zijn en hoe het de mensen in zijn onmiddellijke omgeving in het hiernamaals zal vergaan. Bij zijn ontwaken neemt 't Menneke zijn droom voor waarheid en doet stoute voorspellingen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Kerstmis in de Zegen der jaren 

Kersttoneel voor 6 dames + 6 heren door René Gybels

Korte inhoud:
De bejaarden in het rustoord 'De zegen der Jaren' voelen zich tijdens de kerstdagen erg eenzaam. Vlak voor Kerstmis doet Metten zijn intrede. Hij is een keuterboerke en vrijgezel en heeft door hard zwoegen een aardig spaarcentje vergaard. Hij wordt op slag verliefd op Valerie, een welgestelde weduwe. Dit is niet naar de zin van moeder–overste, die zelf een oogje heeft op de nog goedogende boer. Wanneer zij echter achter het net vist, wil ze Metten buiten. Enkel een mirakel kan haar van gedachte doen veranderen. Op een avond ontdekken Sooi en Metten dat Gusteke, een doofstomme pensionair, helemaal niet doof is en zelfs enkele woorden kan spreken. Dit wordt hun mirakel. Wanneer de bewoners samen rond het kerststalleke bidden, antwoordt Gusteke met 'Amen' en het mirakel is geschied. Metten wacht de gebeurtenissen niet af en verlaat stiekem het rustoord. De eenzaamheid tijdens de kerstnacht en zijn liefde voor Valerie drijven hem op kerstdag terug naar het rustoord.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Met collegiale groeten 

Tragikomedie voor 3 dames + 5 heren + 4 fig. door René Gybels

Korte inhoud:
Eddy Crets, de personeelsdirecteur, is tot over zijn oren verliefd op Magda, het hoofd van het secretariaat. Hij is helemaal verblind door zijn passie en reageert onredelijk en furieus tegenover iedereen die zijn 'publiek' geheime relatie zou doen uitlekken. Miel, eerste bediende op de loondienst, maakt misbruik van de situatie. Met laster en leugens stelt hij Crets op zijn hoede voor Bert Geysen, zijn diensthoofd. Crets voelt zich bedreigd en zet Geysen onder zware druk om vervroegd met pensioen te gaan. Om Miel monddood te maken, krijgt hij als beloning voor zijn roddel het postje van Geysen aangeboden. Magda zit door haar relatie met Crets in een machtspositie en maakt hier geregeld misbruik van. Millie, haar medewerkster op het secretariaat, is hiervan het slachtoffer. Bon, de klasseerder, heeft Crets en Magda betrapt in zeer compromitterende omstandigheden. Hij wordt met een belachelijke verhoging weggepromoveerd en als het ware levend begraven in het centraal archief.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Moordkomplot op de Paelhoeve 

Komische thriller voor 6 dames + 11 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Boer Driekus, een zestigjarige vrijgezel en zijn ongehuwde zuster Liza zijn samen de trotse eigenaars van de Paelhoeve, een bloeiend boerenbedrijf met uitgestrekte landerijen en een aanzienlijke veestapel. Na jaren van hard labeur zonder rust of verpozing zijn ze echter op mekaar uitgekeken.  
Driekus wil trouwen en Liza uitkopen. Hij schrijft een huwelijksaanzoek voor de krant en vraagt Stientje de meid om zijn brief stiekem naar het dorp te brengen. Stientje, die haar nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, opent de brief, verneemt alzo de plannen van de trouwlustige boer en stelt zich meteen kandidaat.  
Ook Liza heeft trouwplannen. Ze heeft haar oog laten vallen op de tien jaar jongere boer Jannes van het aanpalend St. Janshof, een kleinere boerderij.  
Boer Jannes wil wel. Om de Paelhoeve in te palmen en zijn grote droom, de St.Jans-Paelhoeve te verwezenlijken wil hij er Liza graag bijnemen. Maar dan moet Driekus verdwijnen. Samen met Liza beraamt hij een duivels plan om Driekus te vermoorden.  
Gielke, het knechtje dat wat simpel van geest is, heeft echter ongewild alles afgeluisterd en doorverteld aan Stientje. Stientje neemt boer Driekus in vertrouwen. Samen zullen ze trachten boer Jannes en Liza in de val te lokken om zelf de meesters te worden van de St. Jans-Paelhoeve, een droom waar ook Driekus mee leeft.  
Hun plan lukt. Boer Jannes en Liza worden opgepakt en zullen levenslang opgesloten worden. Boer Driekus triomfeert en waant zich oppermachtig en iedereen de baas maar komt dan zelf op een gewelddadige manier aan zijn einde.  
Want in de epiloog leren we dat het meest misdadige complot uiteindelijk was opgezet door Stientje de meid samen met Broos de knecht. Samen zullen ze de droom verwezenlijken die boer Jannes én boer Driekus koesterden: de meesters worden van de St. Jans-Paelhoeve.  En dit na een volmaakte misdaad, tenminste… zo denken ze toch 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Opa en pépé 

Blijspel voor 5 dames + 5 heren door René Gybels

Korte inhoud:
De oude Door Vanachter verschaft in zijn eigen huis onderdak aan zijn zoon, de middelste Door, zijn schoondochter Angèle en zijn kleinkinderen Clairke en de jongste Door. Hij is vaak alleen en klaagt dan zijn nood aan Klaar, zijn overleden echtgenote, wiens foto op de kast staat. Wanneer hij luistervink speelt, verneemt hij dat Angèle en Clairke hem het huis uit willen om Pépé, de vader van Angèle, in huis te halen. Pépé komt onverwacht bij Opa op bezoek en heeft helemaal geen oren naar de plannen van zijn dochter. De middelen die beide oudere mensen aanwenden om Opa binnen en Pépé buiten te houden zorgen voor heel wat misverstanden. De middelste Door dreigt hiervan het slachtoffer te worden. Wanneer Tinneke, een geheime dochter van Pépe, die op zoek is naar haar vader, haar opwachting maakt wordt het helemaal te gek. Opa vertelt haar dat hij haar vader is en Tinneke pikt Jean–Polleke in, het lief van Clairke. Eindelijk verschijnt Pépé ten tonele. Alle problemen worden opgelost en alle misverstanden uitgeklaard. Opa is weer alleen en stort zijn hart uit bij Kaat. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Opa pakt Epo 

Blijspel voor 5 dames + 4 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Opa treurt na zeven jaar nog steeds om de dood van zijn vrouw. Hij woont onder hetzelfde dak met zijn zoon, zijn schoondochter en zijn kleindochter. Hij verneemt dat beide vrouwen hem liever kwijt zijn. De schoondochter voelt zich geremd in haar bewegingsvrijheid, zijn kleindochter verwijt opa een gebrek aan privacy. De zoon ontvlucht het gezaag van beide vrouwen. Opa beklaagt zich bij zijn trouwe makker Tuur. Deze stelt drastische maatregelen voor. Hij zal enkele vrouwen van lichte zeden inhuren om het vermoeden te wekken dat opa een andere vrouw zoekt. Tevens kan opa ervan profiteren om zich nog eens een échte vent te tonen. Opa vreest in affronten te vallen als het op seks aankomt. Tuur heeft hiervoor een oplossing. Hij bezorgt opa epo om zich sterk te voelen. Toch wordt het een fiasco. De epo maakt opa slaperig. Tot overmaat van ramp krijgt hij bezoek van een ambtenaar van het ministerie en loopt hij regelrecht tegen de lamp.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Roddel op het Plein 

Muzikale komedie voor 6 dames + 8 heren (fig. onbeperkt) door René Gybels

Korte inhoud:
'Roddel op het plein' is een muzikale versie van 'Het verloren schaap'. De muzikale komedie bevat 8 liedjes en een thema–melodie, variaties op 'Het kerkeplein,' gebaseerd op het slotlied. Deze melodie speelt doorheen gans het stuk, in zijn geheel of met afzonderlijke variaties om stille momenten op te vullen.
Rosalie Klaps en Coleta Bellen zijn de grootste roddelaars van het kerkplein. Zij viseren vooral Toontje, de schoenlapper, die graag een pint dronk en daardoor in hun ogen verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw Netje. Zij slagen er tevens in om Basiel, de cafébaas, en Bère, de slager, twee gezworen kameraden, tegen elkaar in het harnas te jagen. De koster besluit de roddelaars een lesje te leren en laat Toontje verdwijnen. Na tussenkomst van de Grote Baas van Hierboven en nadat de klappeien zich openlijk vernederd en verontschuldigd hebben, komt Toontje weer tevoorschijn en verzoenen de cafébaas en de slager zich met elkaar. Alle problemen zijn van de baan en... het roddelen kan weer beginnen.
Decor: het kerkplein met de kerk, het huis van de koster, de slagerij en het café.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Roekedekoe

Blijspel voor 4 dames + 10 heren door René Gybels

Korte inhoud:

Sinds mensenheugenis vertroebelt een vete tussen duivenmelkers en biljartspelers de goede verstandhouding in het dorp. Een biljartspeler zal nooit een voet zetten in het duivenlokaal 'De Vroege Jongen' en iedere duivenmelker mijdt het biljartlokaal 'De billentikkers' als de pest. Het duivenlokaal wordt uitgebaat door Pol, een gekend duivenmelker, samen met zijn vrouw Lowies en hun dochter Bieke. In het biljartlokaal worden de klanten verwend door Josfien, de bazin, bijgestaan door haar onderdanige echtgenoot Prosper en hun zoon Tuurke.

Bieke wordt openlijk het hof gemaakt door mijnheer Maurice, een flierefluiter van de stad en eerste klas 'stoeffer' en opschepper die tot wanhoop van Bieke veel indruk maakt op Lowies. In haar ogen is hij de ideale schoonzoon.

Het hart van Bieke hoort echter iemand anders toe. Want ook al is het water tussen beide clans veel te diep, Tuurke en Bieke zijn stapelverliefd op elkaar. Wanneer hun heimelijke verkering uitlekt slaan zowel bij de ‘vroege jongen’ als bij ‘de billentikkers’ de stoppen door.

Ook Stoffel, een doorbrave dorpsidioot, is in alle staten. Hij aanbidt Bieke en draagt haar op handen. Hij heeft zelfs zijn lievelingsduif naar haar genoemd.  Gelukkig kan hij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn al even simpele vriend Staafke. Wanneer echter twee fanatieke billentikkers zijn duif Bieke de nek omwringen stort zijn wereld in en is er geen troosten meer mee gemoeid.

Bieke en Tuurke hebben de gebeurtenissen niet afgewacht en zijn samen naar de stad gevlucht. Ze worden door beide partijen opgespoord en uiteindelijk ook gevonden; Na veel ruziën en bekvechten mogen ze trouwen en sluiten ‘vroege jongen’ en ‘billentikkers’ een heel broos bestand. Stoffel blijft alleen achter met zijn liefdesverdriet en met Staafke, zijn vriend voor het leven. Als troost krijgt hij een koppel jonge duiven, die hij Bieke en Stoffel noemt. Zo wordt zijn droom toch nog waar: Stoffel en Bieke kunnen samen ‘roekedekoe’ doen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Suikernonkel 

Blijspel voor 3 dames + 4 heren (of 3D+5H) door René Gybels

Korte inhoud:
Dom, Bie en Stan ontvangen vanwege hun onbekende suikernonkel een uitnodiging voor een bezoek. Zij gissen volop naar de reden. Wil nonkel zijn erfgenamen leren kennen met het oog op een testament? Zij hebben het bij het rechte eind. Alleen heeft nonkel een onaangename verrassing in petto: hij wil zijn volledig vermogen nalaten aan slechts één van zijn drie familieleden, uiteraard aan de meest geschikte. De strijd om de erfenis barst los. Alle troeven worden uitgespeeld om mekaar onderuit te halen. Omdat nonkel gewaarschuwd heeft voor laster, wordt de huisbediende ingeschakeld om de fouten en gebreken van de tegenpartij tot bij nonkel te laten doordringen. Het uur van de waarheid is aangebroken. Vooraleer het verdict te vellen, onderwerpt nonkel zijn kandidaat–erfgenamen aan een ultieme test. Deze wordt Dom en Bie fataal. Stan wordt de enige erfgenaam. Of toch niet? Want er volgen nog een hele reeks verrassende onthullingen. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Uit het leven van Andreas Pintor 

Monoloog van 1 heer door René Gybels

Korte inhoud:
Deze monoloog vertelt over het leven van een fictief schilder. Andreas, een door de drank en vrouwen aan lager wal geraakt schilder, voelt zijn einde naderen en denkt na over zijn leven. Hij heeft nergens spijt van behalve van Belleke. Toen hij ergens in de Vlaamse Ardennen zat te schilderen, leerde hij een mooi boerenmeisje kennen. Ze vrijden er lustig op los, hij maakte haar zwanger maar liet haar met het kind in de steek. Hij heeft haar echter nooit kunnen vergeten en de wroeging knaagt nog steeds. 
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Zegen der jaren 

Blijspel voor 6 dames + 7 heren + 1 accordeonist door René Gybels

Korte inhoud:
In het rustoord 'Zegen der Jaren', slijten de bejaarden een schijnbaar vredige maar vooral eentonige oude dag. Wanneer Metten, een keuterboerke, zijn intrede doet en hals over kop verliefd wordt op Valerie, een bejaarde weduwe, is het gedaan met de rust. Moeder–overste, duidelijk in een midlife crisis, wil immers de nog goedogende boer voor zichzelf inpalmen maar vist achter het net. Uit wraak wil ze Metten en Valerie aan de deur zetten. Enkel een mirakel kan haar hiervan weerhouden. Gusteke, een schilder die altijd geveinsd heeft doofstom te zijn, zorgt voor een mirakel. Metten wacht de gebeurtenissen niet af. Verbitterd omdat hem geen tijd wordt gegund om zich aan te passen aan zijn nieuwe wereld, verlaat hij het rustoord. Zal Metten zijn eenzaam leven op de boerderij nog aankunnen? Of zullen de geborgenheid van het rustoord, zijn liefde voor Valerie en de vriendschap van de overige bewoners hem terugbrengen naar 'Zegen der Jaren'?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Zon in de zegen der jaren 

Blijspel voor 5 dames + 6 heren door René Gybels

Korte inhoud:
Het verhaal speelt zich af in het ontspanningslokaal van het rustoord “Zegen der Jaren”. Zij slijten er in alle rust een schijnbaar vredige maar eentonige oude dag. Wanneer Metten, een keuterboerke en vrijgezel, zijn intrede doet als “herenboer” en hals over kop verliefd wordt op Valerie, een bejaarde weduwe, is het gedaan met de rust. Moeder-overste wil de nog goedogende boer voor zichzelf inpalmen. Wanneer ze tot haar schande ervaart dat ze achter het net vist, wil ze Metten en Valerie aan de deur zetten.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst