Groeten en weg

Zwarte komedie voor 3 dames + 3 heren door Eddy Van Ginckel
Korte inhoud:
Het gebeuren speelt zich af in de rouwkamer, waar een doodskist is opgesteld. Bij de kist staat een koele begrafenisondernemer en wacht de treurende weduwe geduldig op eventuele kennissen en familieleden. 
Dan valt een meisje van lichte zeden de vredige plek binnen en zorgt meteen voor de nodige 'ambiance' door te beweren dat zij de overledene goed kende. Meer nog: de man heeft nog een openstaande schuld bij haar. 
De verraste weduwe wil kost wat kost beletten dat deze feiten aan het licht komen. In ruil voor een aanzienlijke geldsom, zeg maar zwijggeld, is de lichte 'lady' bereid om het voorval te vergeten. 
Toch loopt het verhaal enigszins anders af dan aanvankelijk wordt gedacht.
Decor: Een rouwkamer.