Geen asiel voor Liesa

Stuk voor 7 dames + 7 heren door Rudy Berghs
Korte inhoud:
Wanneer een reeds jaren leegstaand en verkrottend kasteel gerenoveerd wordt en er met project Liesa nog bijgebouwd zal worden, vreest een plaatselijk actiecomité dat er een centrum voor asielzoekers komt.
Zij protesteren hiertegen en wel met succes. De bouwpromotor trekt zich terug en de nieuwe eigenaar beslist dan maar om zelf in het kasteel te trekken. Het asielcomité betrouwt het zaakje echter niet en neemt maatregelen om een oogje in het zeil te houden.
Achteraf zal blijken dat er van een asielcentrum nooit sprake is geweest.
Decor: 1. Het stuk bevat mogelijkheden om met simultane decors te werken.

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst