Freeze at 148

Toneelspel voor jongeren (13 à 15 meisjes + 5 à 7 jongens)
door Davy Leers en Gunther Ceuppens

Korte inhoud:

Stond de tijd maar voor een keer stil... stil op één voor acht (148)... Het stuk begint in het midden van het verhaal waar 13 jongeren verzeild geraakt zijn in een mysterieuze ruimte. Hoe zijn ze daar terechtgekomen? Via flashbacks ontdekt het publiek geleidelijk aan hun onderlinge relaties. In de sketches worden hun karakters, die uiteenlopen van rock chick tot pretentieuze snob, duidelijk in de verf gezet. Het publiek ontdekt hierdoor wie ze zijn en en waartoe ze in staat zijn. Naarmate het stuk vordert, wordt ook duidelijk wat hen precies samenbrengt en welke missie ze trachten te volbrengen. Hun doel is alleszins weg te geraken uit deze mysterieuze ruimte waarin ze zich gevangen voelen. Maar dat zal niet van een leien dakje lopen... Er huizen namelijk nog andere vreemde figuren. De cijfers 1 4 8 blijken hier essentieel te zijn. 'One four eight' of interpreteer je het nu als één voor acht? Ook de som van deze cijfers is telkens 13, net als het aantal waarmee ze zijn. Vreemd of louter toeval? Stilaan maar zeker beginnen alle puzzelstukjes in elkaar te passen, maar aan zo'n einde verwacht zich niemand... Een pittige theatermix vol spanning, humor, romantiek, actie en drama. Kortom, een uitdaging voor elke jeugdtheatergroep.