El Condor

Musical voor 7 dames + 15 heren door Frans Busschots
Korte inhoud:
In een Zuid–Amerikaans land heerst El Condor met ijzeren hand. Al zijn tegenstrevers worden een na een geliquideerd. Armoede is troef. Maar er broeit wat. Mensen die aan de rand van de grote afvalberg van de stad wonen willen in opstand komen en met de steun van de boeren wordt het proces gestart. Zeker nu na een ontploffing in een oude raffinaderij, die slecht onderhouden was. De leider van de oppositie wordt gevangengenomen. Sabotage luidt het. Ook de kinderen die aan de rand van het grote stort wonen, spelen een belangrijke rol in de opstand tegen El Condor. Of de opstand slaagt of niet, lezen jullie in de tekst van El Condor.