Een Erfenis met een reukje 

Blijspel voor 4 dames + 6 heren door Ingrid Vloemans
Duur: Avondvullend

Korte inhoud:
Quinten, de zoon van Frieda en Jules, studeert voor speurder. Hij lijkt een beetje kierewiet en betrekt iedereen bij de voorbereiding van zijn thesis. Op een dag krijgt de familie een brief van een notaris. Daarin staat dat Celestine, weduwe en stiefmoeder van Jules, hen haar erfenis nalaat, maar wel op één voorwaarde; ze moeten Celestine haar laatste lief Arthur, die terminaal ziek is, tot aan zijn dood in huis nemen, pas dan krijgen ze het geld. Jeanne, een vriendin van Frieda komt regelmatig langs en volgt de situatie. Is er een reukje aan de erfenis? En zal Quinten er in slagen de waarheid aan het licht te brengen? En wat gebeurt er met Madelon, de meid?