Een baby uit de Balkan

Komedie voor 4 dames + 3 heren door Mark De Bie
Duur: avondvullend
Korte inhoud:
Marijke, een weduwe van vijfenveertig, en haar dochter Ilse hebben een baby uit het oorlogsgebied in de Balkan een 
vakantie van vier weken aangeboden. De baby blijkt iets ouder te zijn dan verwacht. Eigenlijk gaat het om een 
jongeman van rond de twintig. Moeder en dochter, tante en nicht, de gescheiden buurman en de eenzame buurman, 
allen reageren ze op hun manier op Josips aanwezigheid. Maar Josips komst laat niemand onberoerd. 

Decor: Woonkamer. Deur naar keuken, deur naar boven, deur naar buiten (straatkant), deur naar buiten (kant van buurman Luc)

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst