Een avond in mei

Tragedie voor 1 dame + 4 heren door Luc Van den Briele
Korte inhoud:
Een oorlogsblinde bedelaar heeft als soldaat een jonge vrouw verkracht en dan vermoord. Door zijn nalatigheid en drang naar zelfbehoud sneuvelden ook drie kameraden. In zijn verbeelding komen deze drie gesneuvelden hem rekenschap vragen. Zij eisen iets van zijn levensvreugde op en willen dat hij de verborgen kanten van zijn oorlogsverleden aan zijn vrouw vertelt. Hoe zal die reageren wanneer iets van de waarheid tot haar doordringt? Van deze in 1990 op het Nederlands–Vlaamse Eenakterfestival bekroonde eenakter is nu een geactualiseerde en lichtjes herwerkte versie verkrijgbaar.