Drie koningen in de kerstnacht

Kerstspel voor 6 dames + 9 heren door René Gybels
Korte inhoud:
Deel 1: Drie stropers, Louis Wambeke, 't Menneke Mans en Susse Verdonck verkleden zich op kerstavond als de drie koningen om op strooptocht te gaan. Alzo hopen ze de garde te misleiden, die op bevel van de baron een oogje in 't zeil houdt. Een wonder geschiedt. Op hun tocht vinden de stropers een kindje dat te vondeling werd gelegd. Bij hun thuiskomst zit de garde hen op te wachten. Het kindje wordt Emanuel genoemd en zal door 't Menneke en zijn dochter worden grootgebracht. Rondom het kerstkind sluiten stropers en garde vrede. Deel 2 : 25 jaar later. Om het vinden van het kerstkind te herdenken, trekken de drie koningen weer op pad. Lowie en 't Menneke, intussen overleden, worden vervangen door Pier, de zoon van Lowie en door Mannes van 't Menneke, het voormalig kerstkind dat intussen zelf een stroper geworden is. Mannes is al jaren op zoek naar zijn ware identiteit. Weer gebeurt er een wonder die nacht en wordt het geheim van zijn afkomst ontsluierd.