Dochters

Toneelspel voor 5 dames + 4 heren door Hedwig Cooremans
(naar de gelijknamige roman)
Korte inhoud:
Edmond Goyens, autist van het asperger type, ongelukkig gescheiden van zijn Marleen en vader van Ellen, ontvangt het bezoek van Helen, die beweert zijn dochter te zijn. Natuurlijk wil Edmond hierover meer vernemen: een zin zonder punt achteraan bestaat niet voor iemand als hij. 

Hij ontdekt dat Helen in dezelfde klas zit als Ellen en zelfs diens pestkop is!

Edmond blijft graven en ontdekt dat het hele gebeuren zich rond zijn persoon toespitst.

De waarheid is totaal onverwacht en ligt in Edmonds verleden.