Deze al gezien?

Sketches voor diverse bezetting door Ed Bruyninckx
Korte inhoud:
Een reeks sketches, waaronder 'De jeugd van tegenwoordig,' 'De nieuwe man,' 'Gevangenisbezoek,' 'Wonderpillen,' enzovoort, oogstten reeds meermaals succes.
De gulle lach is altijd verzekerd.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst