De weduwe 

Volkstoneel voor 4 dames + 3 heren door Mark De bie 

Korte inhoud: 

De kersverse weduwe Martha krijgt prompt een huwelijksaanzoek. Ze is in de war. Helemaal het noorden kwijt raakt ze bij het vernemen dat haar man in een bordeel gestorven is. En als blijkt dat haar foorkramerszaak op een faillissement afstevent, lijkt dat haar aanbidder alleen maar te sterken in zijn liefde.