De waarzegger 

Eenakter voor 8 dames + 8 heren door Luc Van den Briele
Duur: 50 minuten

Korte inhoud:
In een kermistent treedt de Joker op als professor Jockère, die de toekomst voorspelt en met zijn magische handen ziekten beteugelt en genezing brengt voor veel kwalen en ongemakken. Hij krijgt een vrouw op bezoek, die op zoek is naar een man die haar jeukende eenzaamheid kan wegnemen en van een rokkenjagende man die bij de waarzegger komt peilen naar niet riskante mogelijkheden om zijn vrouw te vermoorden. De speelkaartfiguren waarmee de waarzegger werkt, worden door acteurs vertolkt. De niet actief aan de voorspellingen deelnemende speelkaarten dansen en musiceren op de achtergrond.