De waarzegger

Aprocriefe Shakespeare voor 7 dames + 12 heren + fig. vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘The Puritan’ door Thomas Middleton)

Korte inhoud:

Over de Apocriefen

Een apocriefe Shakespeare is een toneelwerk dat aanvankelijk (reeds vanaf de zeventiende eeuw) aan William Shakespeare (1564-1616) werd toegeschreven, maar dat door specialisten na grondige studie als dusdanig werd afgewezen. 

Het is zo dat verscheidene auteurs uit de Elisabethaanse periode (eind zestiende, begin zeventiende eeuw) aan eenzelfde stuk konden schrijven. Het is bijgevolg mogelijk dat Shakespeare voor een bepaald stuk een aantal scènes tot zelfs een heel bedrijf leverde, het scenario bedacht of slechts een paar replieken schreef. Soms lees je inderdaad regels waarvan je je afvraagt of Shakespeare er niet de hand in heeft gehad, want ze zijn zo prachtig dat je de indruk krijgt dat ze van de meester zijn. Zo ook herkennen specialisten in bepaalde scènes van een stuk zijn hand, terwijl de rest zonder de minste twijfel door een andere auteur werd geschreven. 

Werken, zoals Edward III en The Two Noble Kinsmen, zijn volgens sommige kenners niet van Shakespeare, terwijl anderen beweren van wel. Beide werken behoren niet tot het officiële Shakespeare repertoire, hoewel ze in 2005 opgenomen werden in the Second Edition of the Complete Oxford Shakespeare.

Er bestaan in totaal 14 apocriefen waar de grote meester in meer of mindere mate de hand heeft in gehad, maar in werkelijkheid zijn het er meer dan veertig. Het grootste aantal mag echter beschouwd worden als van andere auteurs. 

Dat het apocriefen zijn betekent echter niet dat deze werken in de zestiende en zeventiende eeuw geen succes kenden of dat het waardeloze stukken zijn. Ze vragen alleen een grondige revisie en aanpassing.

Het is boeiend om het fenomeen van de apocriefen te bestuderen. Ik vertaalde en bewerkte eerder The Merry Devil of Edmonton dat de titel meekreeg: De Vrolijke Duivels van Eikendam.

 

The Puritan

The Puritaine of The Widowe of Watling Street is een jacobijnse komedie uit 1606 die voor het eerst werd gepubliceerd in 1607.

Het titelblad van deze quarto uitgave (een goedkoop drukwerk, klein formaat) vermeldt: Written by W.S. Deze komedie beschouwt men echter als een apocriefe Shakespeare en na grondige tekstanalyse werd ze naar alle waarschijnlijkheid door Thomas Middleton (1580-1627) geschreven. Het stuk werd in 2007 overigens toegevoegd aan de verzamelde werken van Middleton, uitgegeven door the Oxford University Press.