De Vrolijke Duivels van Eikendam

Komedie voor 6 dames + 9 heren + vrouwelijke fig. vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: naar ‘The Merry Devil of Edmonton’ van een onbekend Elizabethaans auteur)

Korte inhoud:

‘The Merry Devil of Edmonton’ werd geschreven tegen het einde van de regering van Elisabeth I (1533-1603), waarschijnlijk in 1600 of 1601. Het werk werd voor het eerst gepubliceerd in 1608. Aanvankelijk werd deze komedie toegeschreven aan Michael Drayton, Thomas Heywood en Thomas Dekker, tot zelfs aan William Shakespeare. Afdoende bewijzen zijn hiervoor evenwel nooit geleverd.

Dank zij Thomas Middleton weten we dat het stuk in 1604 met succes werd opgevoerd. Het is zelfs vrij zeker dat het reeds vóór mei 1603 voor het voetlicht werd gebracht. In de jaren 90 van de 17e eeuw kende het werk alleszins nog steeds het nodige succes. 

In zijn proloog van "The Devil is an Ass" looft Middleton The Merry Devil of Edmonton als een "deare delight". 

De versie die tot ons is gekomen is vrij kort. Het is na lezing echter overduidelijk dat bepaalde scènes in de loop der eeuwen verloren zijn gegaan, want meer dan eens is de logica van het gegeven zoek. We hebben getracht hier een oplossing voor te vinden.

De actie speelt zich af vóór de regering van Hendrik VIII (1491-1547) die in 1535 de Anglicaanse kerk stichtte en meteen alle katholieke kloosters afschafte. 

Het thema van de burger die zijn ziel aan de duivel verkoopt is van alle tijden. In de originele tekst is Fabels aandeel marginaal en dat van de duivel haast onbestaande. In deze bewerking wordt hun aandeel fors uitgebreid en komt het magische element meer aan bod. 

Door het aanwenden van thema's zoals de ontvoering van een (verliefde) non uit een klooster en de stroperij door de 'dorpsnotabelen' in de koninklijke jacht, was dit volkse spel in de 17e eeuw enorm populair.

Het hoofdthema is de verboden liefde tussen Millie en Raf. Dit is meteen ook de belangrijkste plot van het stuk. De stroperij tenslotte, zorgt ervoor dat de personages van de plot en de subplot mekaar ontmoeten in Blaags herberg: de Sint Joris van Eikendam.

Veel plezier met De Vrolijke Duivels van Eikendam.