De Triefelaars

Komedie voor 2 heren door Roger Van Ransbeek
Duur: 60 min
Korte inhoud:
Een man komt thuis in een lege woning. Midden de woonkamer is demonstratief een kruikje jenever neergezet. Dat herinnert hem aan een gesprek dat hij en zijn vrouw ooit hadden, bij een bevriend echtpaar.
Wanneer er, even later, een kennis aanbelt, weet hij niet welke houding aan te nemen.
Tussen beide mannen ontstaat er een verbaal steekspel, niet gespeend van humor, maar waarin ze elkaar niet sparen of ontzien.
Decor: lege scène, enkel jeneverfles.

Uitgegeven bij ALMO