De schat van de Galliërs

Komedie voor 26 dames + 8 heren door Fons Vinck
Korte inhoud:
Het stuk gaat over twee verschillende stammen die grondig met elkaar overhoop liggen. Enerzijds heb je de stam van Aquarius, anderzijds heb je het kamp van Agressivus. Het verhaal doet de ronde dat er een kist met een schat zou begraven liggen. De plek waar de ”schat“ zich bevindt, ligt binnen het grensgebied van de stam van Aquarius. Agressivus van zijn kant eist hem ook op, want hij zou daar begraven zijn door zijn voorvaderen. Het komt tot een heus gevecht tussen de woeste krijgers van Agressivus en die van Aquarius. Maar de strijd tussen de twee stammen eindigt in een onvoorziene gebeurtenis . Als uiteindelijk de schat wordt opgegraven, is de verrassing ongemeen groot. Vooral de humor is niet weg te denken uit dit onwaarschijnlijk turbulent verhaal. En wat is nu de schat? Wacht maar af.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst